HTC

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Pin điện thoại đóng vai trò rất quan trọng đối với người sử dụng. Nếu pin có vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời lượng sử dụng hoặc hoạt động của máy. Chưa kể nếu pin sử dụng lâu bị chai và pin kém chất lượng có thể bị cháy nổ – gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng.